1992. – 1995. gads

Ķekavas un Bordesholmas 25 gadu sadraudzības vēsture

1992. gads

 • 03. – 29.03. Bordesholmas reālskolas 9. klašu skolēnu (19) un pedagogu (6) delegācija Ķekavas vidusskolā
 • 11. – 21.11. Ķekavas vidusskolas skolēni (20) ar pedagogiem (9) Bordesholmā
 • Decembrī pirmā lielā humānās palīdzības krava no Bordesholmas (akcija „1000 Ziemassvētku paciņu Ķekavas vidusskolas skolēniem”) Ķekavā. Bordesholmas oficiālā delegācija (6) birģermeistara J. Baša vadībā
 • Par auklītēm uz gadu aizbrauc strādāt 3 Ķekavas vidusskolas absolventes

1993. gads

 • 03. – 26.03. Ķekavā viesojas Bordesholmas pašvaldības delegācija (4)
 • 05. – 18.05. Ķekavā ierodas Bordesholmas pašvaldības delegācija (11), kas pavada humānās palīdzības (7,5 tonnas) kravas
 • 05. – 04.06. Bordesholmā viesojas Ķekavas pūtēju orķestris (20) un pagasta pārstāvji (3)
 • 06. – 26.06. Uz Bordesholmas 666. dzimšanas dienas svinībām dodas Ķekavas pagasta delegācija. Tiek parakstīts oficiālais sadraudzības līgums (24.06.)
 • 09. – 27.09. Ķekavā viesojas 3 mednieki no Zērenes (Sören)
 • 10. – 13.11. Ķekavas vidusskolas skolotāji (4) dodas uz Bordesholmas skolām pieredzes apmaiņā
 • 2 nedēļas pieredzi pie Bordesholmas ārstiem gūst Ķekavas ambulances vadītājs dakteris M. Jirgens
 • Uz gadu par auklītēm aizbrauc strādāt 5 Ķekavas vidusskolas absolventes

1994. gads

 • 14.03. – 21.03. Bordesholmas reālskolas skolotājas (2) pieredzes apmaiņā Ķekavas vidusskolā
 • 13.05 – 17.05. Ķekavā humānās palīdzības transports no Bordesholmas, 7 pavadošās personas. Ķekavas vidusskolai atved un uzstāda zobārstniecības iekārtu
 • 18.06. – 28.06. Ķekavā viesojas Bordesholmas orķestris (Spielmannszug) (30)
 •  Vasarā Ķekavā atvaļinājumu pavada M. Osbāra un Herzbergu ģimenes no Bordesholmas
 • Augustā Bordesholmā koncertē Ķekavas deju kolektīvs „Zīle”
 • 28.08. – 10.09. Bordesholmā koncertē Ķekavas bērnu ansamblis „Cīrulītis”, pūtēju orķestris, savus darbus demonstrē pagasta daiļamatnieki. Viesojas pašvaldības delegācija
 • 30.11. – 10.12. Bordesholmas reālskolas skolēnu grupa (12) ar 2 skolotājiem viesojas Ķekavas vidusskolā
 • Decembrī  Ķekavā pienāk humānās palīdzības transports no Bordesholmas
 • Vasarā divas nedēļas ar darbu Bordesholmas uzņēmumos iepazīstas 12 Ķekavas vidusskolas vecāko klašu skolēni (vācu valodas apguves prakse)
 • Uz gadu par auklītēm uz Bordesholmu aizbrauc strādāt 4 Ķekavas vidusskolas absolventes

1995. gads

 • 02. – 15.02. Ķekavas pagasta sociālā dienesta darbinieki (5) pieredzes apmaiņā Bordesholmā
 • 03. Ķekavā vizītē ierodas 2 Bordesholmas pagasta darbinieki
 • 05. – 21.05. Ķekavā pienāk humānās palīdzības krava un to pavada Bordesholmas pagasta atbildīgie darbinieki (19). Ķekavā nodibina sociālās palīdzības staciju. Tiek atvestas un uzstādītas pagastu sadraudzības zīmes
 • 06.- 03.07. Lai piedalītos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos Rīgā, Ķekavā ierodas Bordesholmas jaunatnes orķestris („Spielmannszug”) (26)
 • 08. – 19.08. Ķekavas vidusskolas skolēnu grupa uzturas Bordesholmas reālskolā. Vidusskolēni praksē Bordesholmas uzņēmumos. Ķekavas pagasta darbinieku delegācija viesojas Bordesholmas pagastā
 • Oktobrī uz Ķekavas vidusskolas 20 gadu jubilejas svinībām atbrauc Bordesholmas reālskolas direktors P.Millera kungs
 • Decembrī Ķekavā pienāk humānās palīdzības kravas transports no Bordesholmas
 • Vasarā divas nedēļas praksē Bordesholmas uzņēmumos strādā 12 Ķekavas vidusskolēni (vācu valodas sarunvalodas prasmju apgūšana)
 • Gadu par auklītēm uz Bordesholmu aizbrauc strādāt 2 Ķekavas vidusskolas absolventes, bet praksē pie Bordesholmas lauksaimniekiem 2 Ķekavas pagasta jaunieši