1996. – 2000. gads

1996. gads

 • 01. – 11.01. Bordesholmā koncertē Ķekavas bērnu ansamblis „Cīrulītis”, pavada pagasta delegācija (kopā 33)
 • 04. – 06.05. Bordesholmā uzstājas Ķekavas deju grupa „Sidrabaine” (20). Līdzi brauc vēl 9 Ķekavas pagasta pārstāvji
 • Maijā Ķekava sagaida humānās palīdzības kravas transportu no Bordesholmas
 • Jūnijā uz Latviju (Ķekavu) atvaļinājumu pavadīt atbrauc 3 ģimenes no Bordesholmas
 • 07. – 11.08. Ķekavas vidusskolas skolotāju (30) ekskursija pa Šlēsvigu-Hošteinu. Organizē Bordesholmas reālskola
 • Novembrī Ķekavas sociālās stacijas darbinieku grupa dodas pieredzes apmaiņā uz Bordesholmu
 • Decembrī Ķekavā tiek sagaidīts humānās palīdzības kravas transports no Bordesholmas. Atved un uzstāda aprīkojumu sociālās stacijas virtuvē. Transportu pavada darbinieku grupa (12) un oficiālā pagasta delegācija (4)
 • Vasarā praksē Bordesholmas uzņēmumos 11 Ķekavas vidusskolas skolēni (vācu valodas prasmju pilnveidošana)
 • Gadu par auklītēm Bordesholmā strādā 6 Ķekavas vidusskolas absolventes

1997. gads

 • Maijā Ķekava no Bordesholmas sagaida humānās palīdzības transportu
 • 07. – 03.08. Ķekavas vidusskolas skolēnu grupa dodas uz vasaras nometni kopā ar Bordesholmas jauniešiem pie Ziemeļjūras Dagebīlā. Vidusskolas skolotāju un darbinieku grupa (14) viesojas pie draugiem Bordesholmā
 • 09. – 07.09. Ķekavas pagasta darbinieku un Ķekavas vidusskolas skolēnu un skolotāju grupa (41) brauc uz Bordesholmas reālskolas 75 gadu jubilejas svinībām
 • 09. – 15.09. Bordesholmas speciālistu delegācija (4) Ķekavā, konsultē par apkures un atkritumu šķirošanas jautājumiem
 • Septembra beigās Ķekavā viesojas vācu dzejnieks Rainers Hāks
 • Decembrī Ķekavā pienāk humānās palīdzības kravas transports no Bordesholmas
 • Vasarā 2 nedēļas Bordesholmas uzņēmumos strādā un pilnveido vācu valodas prasmes 11 vidusskolēni no Ķekavas vidusskolas
 • Gadu par auklītēm Bordesholmā strādā 5 Ķekavas vidusskolas absolvente

1998. gads

 • 06. – 05.06. Ķekavā humānās palīdzības kravas transports no Bordesholmas, to pavada 9 atbildīgās personas. Notiek Ķekavas sociālās stacijas dibinātāju (abu pašvaldību, abu pagastu baznīcu un Rīgas Diakonijas centra) pilnsapulce
 • 07. – 07.07. Grupa bordesholmiešu (32) kopā ar Bordesholmas reālskolas skolēniem un skolotājiem (21) atbrauc uz Latvijas dziesmu un deju svētkiem
 • 07. – 20. 07. Bordesholmas jauniešu grupa (21) viesojas Ķekavā un kopā ar Ķekavas vidusskolas skolēniem dodas uz vasaras nometni Jūrkalnē
 • Jūlija beigās Artūrs Upenieks no Ķekavas piedalās Ķīlē internacionālajā nometnē par 2. Pasaules karā kritušo vācu karavīru kapu apzināšanu un kopšanu
 • Novembra beigās Ķekavā pienāk humānās palīdzības krava no Bordesholmas
 • 12. – 12.12. Ķekavas pagasta delegācija, sportisti un ansamblis „Cīrulītis” viesojas Bordesholmā un piedalās tur Adventa pasākumos (33). Tiek atzīmēta sadraudzības 5 gadu jubileja
 • Jūlijā 2 nedēļas Bordesholmā uzturas pieredzes apmaiņā Ķekavas ambulances dakteres Liene Vītola un Karīna Bremmere
 • Vasarā divas nedēļas praksē Bordesholmas uzņēmumos strādā 12 Ķekavas vidusskolēni (vācu valodas sarunvalodas prasmju apgūšana)
 • Ķekavas vidusskolas absolventes (6) gadu strādā par auklītēm Bordesholmā

1999. gads

 • Marta beigās uz Ķekavu atbrauc Bordesholmas pagasta izpilddirektors M.Osbārs, lai piedalītos PHARE projekta seminārā Rīgā
 • 01.05. – 05.05.  PHARE projekta eksperti (10) no Latvijas brauc uz semināru Bordesholmā par tēmu „Atkritumsaimniecība”
 • 23.06. – 26.06. Speciālisti no Bordesholmas (4) ierodas Ķekavā konsultēt par PHARE projekta jautājumiem
 • 16.07. – 29.07. Abu Ķekavas baznīcu jauniešu grupa (17) kopā ar Bordesholmas jauniešiem uzturas  piedzīvojumu nometnē Zviedrijā
 • Jūlijā 2 Ķekavas jaunieši piedalās kārtējā 2. pasaules karā kritušo vācu karavīru kapu kopšanas nometnē Lībekā
 • 08.08. – 19.08. Ekskursantu grupa no Bordesholmas (23) iepazīst Latviju. Ekskursiju organizē un vada Ķekavas draudzības biedrība
 • 17.09. – 20.09. Ķekavas pašvaldības pārstāvji viesojas Bordesholmā
 • 10.-10. – 16.10. Ķekavas bērnudārzu audzinātājas (4) dodas pieredzes apmaiņā uz Bordesholmu
 • 28.10. – 29.10 Bordesholmas pagasta vadības (4) vizīte Ķekavā. Turpmākās sadarbības jautājumi pēc Ķekavas pašvaldības vadītāja nomaiņas
 • 27.11. – 02.12. Humānās palīdzības transports ar tā pavadošo grupu (14) Ķekavā. Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrības dibināšanas sapulce
 • Gadsimtu mijā abos pagastos tiek atskaņotas birģermeistaru (J.Baša un I.Danilēvičas) uzrunas sadraudzības pagastu iedzīvotājiem (audio ieraksta atskaņojums)
 • Augustā Ķekavas vidusskolēni (13) strādā Bordesholmas uzņēmumos, papildina sarunvalodas prasmes vācu valodā
 • Ķekavas ambulances ārstes L .Vītola un D. Āboltiņa divas nedēļas apgūst pieredzi Bordesholmas ārstniecības iestādēs
 • Gadu par auklītēm Bordesholmā strādā 6 Ķekavas vidusskolas absolventes

2000. gads

 • 28.04. – 02.05. Humānā krava. No Bordesholmas atvestās draudzības liepas stādīšana, delegācija (9)
 • 01.06. – 03.06. Bordesholmas pagasta vadības vizīte Ķekavā (4)
 • 09.06. – 14.06. Ķekavas pagasta piedalīšanās Vasarassvētku tirgū pie Liepas Bordesholmā, grupā 26 (pagasta vadība, daiļamatnieces, kulināres, mūziķi, dejotāji)
 • 22.07. – 05.08. Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrības vācu valodas kursu apmeklētāju (20) vācu valodas prakse pie draugiem Bordesholmā
 • Jūlijā Ķekavas jaunieši (2) starptautiskajā nometnē Šlēsvigā par 2. pasaules karā kritušo vācu karavīru kapu aprūpi
 • 21.09. – 26.09. Ķekavas pagasta senioru deju kolektīva „Sidrabaine”  uzstāšanās Bordesholmā
 • 01.12. – 15.12. Ķekavā humānās palīdzības krava un tās pavadošā grupa (10) no Bordesholmas
 • 17.12. Bordesholmas un Ķekavas pašvaldību vadītāju tikšanās Polijā ar Kavalevo – Pomorski pašvaldības pārstāvjiem, lai dibinātu sadraudzības kontaktus
 • Janvārī Ķekavas ambulances ārste Freimane pieredzes apmaiņā Bordesholmā
 • Jūlijā un augustā divas nedēļas Ķekavas vidusskolēni (13) valodas un darba praksē Bordesholmā
 • Par auklītēm uz gadu Bordesholmā strādā 3 Ķekavas vidusskolas absolventes