2001. – 2005. gads

2001. gads

 • 17.03. Ķekavas vidusskola svin 25 gadu jubileju. No Bordesholmas reālskolas sveicienus atved 2 pārstāvji
 • 05.03. – 11.03. Ķekavā praksē 3 studenti no Ķīles universitātes
 • 12.04. – 18.04.  2 Bordesholmiešu ģimenes atvaļinājumu pavada Ķekavā
 • 28.04. – 03.05. Ķekavas koris “Mozaīka” (43) koncertē Bordesholmā
 • 18.05. – 24.05. Humānās palīdzības transports Ķekavā. Pavadošā grupā 4 personas
 • 18.07. – 02.08.  Ķekavā praksē sociālajā stacijā un lauksaimniecības uzņēmumos 2 jaunieši no Bordesholmas
 • 22.07. – 03.08.  Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība organizē Bordesholmas un Ķekavas draudzības biedrībai ekskursiju pa Latviju (34)
 • 19.07. – 04.08.  Ķekavas baznīcu kristīgās jaunatnes un Bordesholmas jauniešu piedzīvojumu nometne Zviedrijā. Piedalās 15 jaunieši no Ķekavas
 • 27.07. – 30.07. Bordesholmas pašvaldības birģermeistars J. Bašs ar 2 uzņēmējiem vizītē Ķekavā
 • 05.09. Šlēsvigas – Holšteinas federālās zemes premjerministres Heide Simonis vizīte Ķekavā. Delegācijā arī Bordesholmas pašvaldības vadītāji
 • 21.09. – 23.09. Tautas skrējiens Bordesholmā. Piedalās 5 sportisti no Ķekavas
 • 29.11. – 4.12. Humānās palīdzības  krava no Bordesholmas. Delegācijā 10 personas
 • Jūlijā divu nedēļu pieredzes apmaiņā Bordesholmā Ķekavas mediķes B. Sedliņa un L. Apsīte.
 • Jūlijā divu nedēļu valodas apguves un darba praksē Bordesholmas uzņēmumos 5 Ķekavas vidusskolas skolēni
 • Par auklītēm Bordesholmā gadu strādā 2 Ķekavas vidusskolas absolventes

2002. gads

 • 01.06. – 08.06.  Grupa skolēnu (15) no Bordesholmas pamatskolas („Lindenschule”) viesojas Ķekavas vidusskolā
 • No 12.07.  Kultūras nedēļa Ķekavā. Piedalās arī Bordesholmas mākslinieki
 • 9.07. – 18.07. Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība organizē vācu draugiem no Bordesholmas (21) ekskursiju pa Latviju
 • 17.08. – 24.08. Bordesholmas un Ķekavas draudzības biedrība organizē Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrībai ( 27) ekskursiju pa Vāciju
 • Vasarā 2 nedēļas vācu valodas apguves praksē Bordesholmas uzņēmumos strādā 10 Ķekavas vidusskolas skolēni
 • 3 Ķekavas vidusskolas absolventes gadu strādā  Bordesholmā par auklītēm

2003. gads

 • 10.06. – 20.06.  Grupa Ķekavas vidusskolēnu iepazīstas ar Bordesholmas pamatskolu “Lindenschule”
 • 29.06. – 08.07.  Bordesholmieši (37) Ķekavā. Uzņem Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība. Ekskursijas pa Latviju un Dziesmu un deju svēku koncertu apmeklējumi Rīgā
 • 02.08. – 10.08. Kultūras nedēļa Bordesholmā. Uz Bordesholmu dodas vairāk nekā 100 ķekaviešu. Atzīmē sadraudzības 10 gadu pastāvēšanas jubileju
 • Decembra sākumā Ķekavā humānās palīdzības transports un delegācija (7) no Bordesholmas
 • Jūnijā divas nedēļas Ķekavas vidusskolēni (10) vācu valodas un darba praksē Bordesholmas uzņēmumos
 • Gadu par auklītēm Bordesholmā strādā 3 Ķekavas vidusskolas absolventes

2004. gads

 • 17.04. – 20.04.  Bordesholmas jaunā birģermeistara N. Baškes (N. Baschke) kunga iepazīšanās vizīte Ķekavā. Bordesholmas pašvaldības delegācijā četras vadošās personas
 • 30.09. – 03.10. Sadraudzības akmens (autori skolniece E. Plūme un akmeņkalis G. Pandars) atklāšana Bordesholmā. Delegācijā Ķekavas pagasta pārstāvji un orķestris (23)
 • 20.11. – 23.11. Sadraudzības akmens (autori skolniece E. Plūme un akmeņkalis G. Pandars) atklāšana Ķekavā. Bordesholmu pārstāv delegācija (4)
 • 08.12 – 13.12.  Delegācija (10) un humānās palīdzības krava no Bordesholmas
 • Jūnijā divas nedēļas Bordesholmā vācu valodas un darba praksē uzņēmumos 6 Ķekavas vidusskolēni
 • Viena vidusskolas absolvente strādā gadu Bordesholmā par auklīti

2005. gads

 • 22.06. – 26.06. Ķekavas jauniešu basketbola komanda spēlē draudzības spēlēs Ķīlē
 • 01.07.- 05.07. Bordesholmas pašvaldības delegācija Ķekavā (5).  9. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertu  apmeklējumi Rīgā
 • 22.07. – 04.08. Abu sadraudzības pagastu pirmā draudzības biedrību kopīgā ekskursija pa Baltijas valstīm. Organizē Ķekavas biedrība (26 dalībnieki no Bordesholmas, 20 no Ķekavas)
 • 20.09. – 28.09. Ķekavas vidusskolā viesojas 15 skolēni ar 2 pedagogiem no Bordesholmas pamatskolas „Lindenschule“
 • 07.12. – 11.12. Humānās palīdzības transports un delegācija (6) no Bordesholmas Ķekavā
 • Jūnijā divas nedēļas Bordesholmā vācu valodas un darba praksē 5 vidusskolēni no Ķekavas
 • Gadu par auklīti Bordesholmā strādā viena Ķekavas vidusskolas absolvente