2006. – 2010. gads

2006. gads

 • 05.01. – 09.01.  Ķekavas pagasta delegācija un ansamblis „Cīrulītis“ (27) Bordesholmā uz Jaungada pasākumu  „Pieņemšana pie birģermeistara“
 • 11.03. – 14.03. Ķekavā novada dienas. Viesojas Bordesholmas pārstāvji no pašvaldības un no draudzības biedrības (5)
 • Maija sākumā Ķekavas vidusskolēni (11) un divi skolotāji viesojas Bordesholmas pamatskolā “Lindenschule”
 • 24.07. – 31.08. Abu pagastu draudzības biedrību kopīga ekskursija pa Mozeles ieleju Vācijā (30 + 12). Organizē bordesholmieši. Sadraudzības zīmju atjaunošana
 • 05.12. – 09.12. Bordesholmas delegācija Ķekavā (6). Adventes kafijas pēcpusdiena kopā ar senioriem sociālās aprūpes centrā
 • Vasarā Bordesholmas uzņēmumos darba un vācu valodas praksē 9 Ķekavas vidusskolas jaunieši.

2007. gads

 • 28.04. – 06.05.  Ķekavas sociālā aprūpes centra un sociālā dienesta 4 darbinieces pieredzes apmaiņā Bordesholmā
 • 25.06. 01.07. Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība organizē pieaugušo tālākizglītības projekta nedēļu ar vieslektori no Bordesholmas
 • 13.07. – 20.07. Ķekavas jauniešu (sportistu) (10) kopīgie sporta pasākumi ar Bordesholmas sportistiem Bordesholmā
 • 16.08. – 19.08. Kristīgo jauniešu (17) internacionālā piedzīvojumu nometne Zviedrijā kopā ar jauniešiem no Bordesholmas
 • 15.09. – 22.09. Ķekavas vidusskolā viesojas skolēnu grupa (14) un 2 pedagogi no Bordesholmas „Lindenschule“
 • 21.09. – 24.09. Ķekavas daiļamatnieces piedalās Bordesholmas reģionālajā gadatirgū. Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētājas vizīte Bordesholmā
 • 4.12. – 8.12. Bordesholmas pagasta Adventes akcija Ķekavā (11)
 • Vasarā Bordesholmas uzņēmumos darba un vācu valodas praksē 12 jaunieši
 • Gadu Bordesholmā par auklīti strādā viena Ķekavas vidusskolas absolvente

2008. gads

 • 04.07. – 13.07. Bordesholmas senioru deju grupas 4 dejotāju pāri Ķekavā, lai piedalītos Dziesmu un deju svētkos Rīgā kopā ar Ķekavas senioru deju kolektīvu „Sidrabaine“
 • 08.07. – 14.07. Bordesholmas un Ķekavas draudzības biedrības grupa (16) Ķekavā uz dziesmu svētku pasākumiem Rīgā. Sadraudzības 15 gadu jubilejas pasākumi Ķekavā. Ierodas arī Bordesholmas pašvaldības delegācija (4)
 • 09.07. – 14.07. Pie vīru kora „Ķekava“ viesojas Bordesholmas vīru koris „Liedertafel“
 • 27.07. – 3.08.  Ķekavā ierodas grupa jauniešu (sportistu) (10) no Bordesholmas. Sporta pasākumi
 • 19.09. – 22.09. 15 gadu sadraudzības jubileja Bordesholmā. Uz Bordesholmu brauc 6 pārstāvji no Ķekavas pašvaldības un 27 no draudzības biedrības
 • 30.11. – 05.12. Ķekavā ar Adventes sveicieniem ierodas Bordesholmas delegācija (7). Kafijas pēcpusdiena ar senioriem sociālās aprūpes centrā

2009. gads

 • 04.06. – 10.06.  Bordesholmas Lauku sieviešu apvienība  (Landfrauenverein) (28) iepazīstas ar Ķekavu un Latvijas laukiem. (Organizē Ķekavas draudzības biedrība)
 • 02.07. – 17.07. Ķekavas vidusskolas skolēni (10) ar skolotāju Bordesholmā
 • 31.07. – 08.08. Ķekavas jaunieši sportisti (9) Bordesholmā. Sporta pasākumi
 • 12.08. – 15.08. Piedalīšanās 3. Vācijas – Latvijas sadraudzības forumā Selm-Bork pilsētā (no Bordesholmas 2 pārstavji, no Ķekavas – 5)
 • 23.10. – 30.10. Bordesholmas un Ķekavas draudzības biedrību kopēja ekskursija uz Tiroles Alpiem (30 latvieši un 17 vācieši)
 • 17.11. – 20.11. Ķekavas pašvaldības delegācijas (4) vizīte Bordesholmā
 • 01.12. – 04.12. Ķekavā ar Adventes sveicieniem delegācija no Bordesholmas (4)
 • Jūnijā nedēļu Bordesholmā pieredzes apmaiņā Ķekavas “Mēness aptiekas” farmaceite Dace Rudzīte

2010. gads

 • 24.02. – 26.02. Ķekavas uzņēmējiem konference „Modernā energoapgāde“. Lektors – Bordesholmas komunālās saimniecības daļas vadītājs F. Ginters
 • 15.06. – 18.06. Atjaunotā sadraudzības līguma parakstīšana Bordesholmā. Delegācijā 6 Ķekavas novada domes pārstāvji un 4 no draudzības biedrības
 • 10.07. – 23.07. Zviedrijā sadraudzības pagastu organizētā kristīgo jauniešu nometne. No Doles un Katlakalna baznīcu draudzēm piedalās 12 jaunieši un 2 vadītāji
 • 25.08. – 28.08. Vācijas un Latvijas pašvaldību sadraudzības forums Salacgrīvā. No Bordesholmas un no Ķekavas piedalās pa 2 pārstāvjiem
 • 27.09. Ķekavas vīru koris koncertē Bordesholmas Klosterbaznīcā
 • 03.12. Bordesholmā tiek atklāts jaunais rātsnams. No Ķekavas svinībās piedalās Ķekavas novada domes delegācija (8)
 • 09.12. – 12.12. Bordesholmas delegācija (5) ierodas Ķekavā ar Adventes sveicieniem. Kafijas pēcpusdiena senioriem sociālās aprūpes centrā
 • Augustā uz vienu nedēļu praksē Bordesholmas uzņēmumos Ķekavas vidusskolas 8 skolēni ar skolotāju