2011. – 2016. gads

2011. gads

 • 24.08. – 26.08. Vācijas un Latvijas pašvaldību sadraudzības forums Vācijā Handevitas pilsētā. No Ķekavas piedalās 2 jaunieši un 3 pašvaldības pārstāvji
 • 07.09. – 11.09. Ķekavā novada sadraudzības festivāls. No Bordesholmas ierodas aicinātā pašvaldības delegācija (30) un 15 draudzības biedrības pārstāvji, kurus uzņem Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība. Atklāj kopīgi veidoto fotoizstādi par cilvēkiem abos pagastos
 • 01.10. Bordesholmā pie jaunā rātsnama atklāj dzirnakmeņu strūklaku, kuru veidojis akmeņkalis G. Pandars. Uz atklāšanu brauc Ķekavas delegācija (8)
 • 01.12. – 04.12. Ķekavā tradicionālā adventes laika delegācija no Bordesholmas (4). Sadarbības plāni nākošajam gadam. Kafijas pēcpusdiena ar sociālā aprūpes centra iemītniekiem
 • Jūnijā Bordesholmas uzņēmumos praksi veic grupa Ķekavas vidusskolēnu skolotājas pavadībā

2012. gads

 • 03.01. – 07.01. Bordesholmā viesojas Ķekavas Domes delegācija (4) un E. Starķes meiteņu ansamblis. Piedalās “Jaungada pieņemšanā pie birģermeistara”, muzicē baznīcās
 •  06.06. – 12.06.  Abu sadraudzības pagastu jauniešu tikšanās Bordesholmā projekta “Ūdens kvalitātes uzlabošana”. No Ķekavas vidusskolas skolotāja un 5 skolēni
 • Jūlijā jauniešu grupa no abu Ķekavas baznīcu draudzēm piedalās kristīgajā piedzīvojumu nometnē Zviedrijā, ko organizē Bordesholmas Kristus baznīcas draudze
 • 14.08. – 18.08. Vācijas un Latvijas draudzības forums Jēkabpilī. No Bordesholmas piedalās 2, no Ķekavas 5 (2 jaunieši)
 •  13.10. – 20.10. ES atbalstīts projekts Bordesholmā “Aktīva novecošana un paaudžu solidaritāte“. No Ķekavas 25 dalībnieki
 • 21.10. – 27.10. Abu pagastu draudzības biedrību kopēja ekskursija pa Algoju Bavārijā. No Ķekavas 31 ekskursants, no Bordesholmas 14
 • 25.10. 27.10. Ķekavā 4 Bordesholmas Rotari kluba pārstāvji. Plāno Jauniešu centra izveidi Ķekavā
 • 06.12. – 09.12. Bordesholmieši (4) viesojas Ķekavā. Tradicionālā Adventes kafijas pēcpusdiena senioriem sociālās aprūpes centrā

2013. gads

 • 01.01. – 06.01. Bordesholmā pasākumā “Jaungada pieņemšana pie birģermeistara” dzied Ira un Rūta Dūduma
 • 28.01. – 01.02. Ķekavas pašvaldības delegācija Bordesholmā (3) par jauniešu sadarbību
 • 01.06. – 08.06. Jauniešu projekts par atkritumu šķirošanu Bordesholmā. Piedalās 7 Ķekavas vidussolas skolēni ar skolotāju
 • 01.07. – 08.07.  Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība organizē bordesholmiešiem (33) ekskursiju pa Latviju. Dziesmu svētku koncerti. Ķekavas un Bordesholmas sadraudzības 20 gadu svinības
 • 17.07. – 22.07. Sadraudzības 20 gadu svinības Bordesholmā. Uz pasākumiem no Ķekavas dodas 21 pārstāvis
 • 04.12. – 07.12. Bordesholmieši (4) Ķekavā. Tradicionālais adventes laika pasākums senioriem, šoreiz saistīts ar izbraukumu uz maizes ceptuvi „Lāči“

2014. gads

 • 24.01. – 25.01. Bordesholmas Rotari kluba pārstāvji Ķekavā paraksta nodomu protokolu par Ķekavas jauniešu centra darbības atbalstu
 • 13.06. – 21.06. Bordesholmā projekts jauniešiem „Atjaunotās enerģijas“. No Ķekavas piedalās 6 vidusskolēni ar skolotāju un Domes pārstāvi.
 • Vienlaicīgi uz praksi kādā veikalā brauc 2 skolnieces ar savu skolotāju no Baložu vidusskolas
 • No augusta beigām līdz oktobra beigām Ķekavas un Bordesholmas biedrība organizē Ķekavā vācu valodas kursus
 • 19.10. – 25.10. Abu pagastu draudzības biedrību ekskursija pa Saksijas Šveici Vācijā un Bohēmijas Šveici Čehijā. Organizē bordesholmieši. Piedalās 28 ķekavieši un 14 bordesholmieši
 • 26.10. – 01.11. Bordesholmā ES projekts „Kopīgas saknes – kopīgs spēks“. Piedalās 26 latvieši, 25 vācieši un 14 poļi (no Gostinas)
 • 13.12. – 15.12.  Bordesholmas pārstāvji (3) ar Adventes sveicieniem Ķekavā. Izbraukums ar sociālās aprūpes centra senioriem uz Skrīveru saldumu ražotni, kafijas pēcpusdiena. Sadarbības plāni turpmākajam gadam

2015. gads

 • 26.03. – 31.03. Ķekavas vidusskolā viesojas Bordeshomas vidusskolas (Gemeinschaftsschule) direktors ar vietnieku. Sarunas par sadarbību
 • 18.05. – 22.05. Ķekavas vidusskolā skolēnu un skolotāju delegācija no Bordeshomas
 • 08.06. – 12.06. Bordesholmā viesojas Ķekavas vidusskolas skolēni
 • 29.06. – 01.07.  Ķekavas Domes un draudzības biedrības delegācija (7) Bordesholmā. Bordesholmas un Ķekavas draudzības biedrība saņem ES balvu par 1. vietu ES projekta realizēšanā
 • 18.07. – 30.07. Ķekavas – Bordesholmas baznīcu draudžu jauniešu kristīgā piedzīvojumu nometne Zviedrijā. Ķekavu pārstāv 15 jaunieši
 • 08.12. – 11.12. Ķekavas Domes delegācija (4) Bordesholmā gūst pieredzi bēgļu uzņemšanas jautājumā. 3 pārstāvji no draudzības biedrības aizved draugiem Ziemassvētku dāvanas

2016. gads

 • Februārī  Bordesholmas Rotari kluba pārstavji viesojas Ķekavas Jaunatnes centrā, 5 gadu jubilejas svinības
 • Aprīļa beigās Bordesholmas skolēni viesojas Ķekavas vidusskolā
 • Maijā Ķekavas vidusskolas skolēni viesojas Bordesholmā
 • 03.07. – 17.07. 2 skolēni ar skolotāju no Baložu vidusskolas Bordesholmā praksē veikalā
 • 14.07. – 17.07. Ķekavas delegācija (12) piedalās Bordesholmā  turpmāko pasākumu plānošanā, sagaidot 25. sadraudzības jubileju
 • 30.07. – 06.08. Abu pagastu draudzības biedrību ekskursija pa Austrumfrīziju Vācijā (23 latvieši un 19 vācieši)
 • 11.12. – 14.12. Bordesholmas delegācija (4) Ķekavā. Pārrunas par tālāko sadarbību. Sociālās aprūpes centra apmeklējums