Ķekavas un Bordesholmas sadraudzība

Bordesholma

Bordesholmas pagasts atrodas Šlesvigas-Holšteinas pavalstī Vācijas Federatīvās Republikas ziemeļos kā centrs starp pilsētām Ķīli (20 km) un Noiminsteri (12 km).
Bordesholmā var viegli nokļūt pa autostrādi A7 – Hamburga – Flensburga – Bordesholmas trīsstūris ar atzarojumu uz Ķīli.
Pagasta teritorijas platība – 1020 ha, iedzīvotāju skaits – vairāk nekā 7500.
Vairāk informācijas: www.bordesholm.de

Pašvaldību sadarbība

1993. gada 24.jūnijā Bordesholmā abu pagastu pārstāvji paraksta sadraudzības līgumu. Katru gadu decembrī notiek nākošā gada sadarbības plāna sastādīšana. Sadraudzība attīstās uz jaunu ideju bāzes, veidojot arvien jaunus kontaktus un pastāvīgi paplašinot sadarbības pamatuzdevumus.
Kā sadraudzības tēmas būtu nosaucamas, piemēram, pašvaldību deputātu, darbinieku kā arī visdažādāko nozaru speciālistu pieredzes apmaiņas, kopīga dalība ES-PHARE-projektā „Pētījumi Ķekavas atkritumu saimniecībā“, sadarbība humānās palīdzības un sociālajā jomā, šeit galvenokārt jāmin sociālās stacijas dibināšana Ķekavā, skolēnu apmaiņas, skolēnu prakses, ārstu prakses, medicīniskās palīdzības pilnveidošana, plašas kultūras programmu apmaiņas, sportistu tikšanās un protams intensīva Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrību sadarbība.
Sadraudzības veidošanai nesavtīgi savu laiku, enerģiju un līdzekļus ir ziedojuši daudzi cilvēki. Tomēr ir jāizceļ Bordesholmas pašvaldības izpilddirektors Manfrēds Osbārs, Bordesholmas – Ķekavas draudzības biedrības priekšsēdētājs (tagad goda Priekšsēdētājs) Herberts Adami, ilggadējā Ķekavas vidusskolas vācu valodas skolotāja, tulks un sadraudzības organizatore Aija Trauberga, ilggadējā Ķekavas sociālās stacijas vadītāja Daina Šulce, Ķekavas-Bordesholmas draudzības biedrības priekšsēdētājs Juris Firsts. Viņi sadraudzības organizēšanai veltījuši vairākus tūkstošus stundu, ceļā pavadot vairākus desmitus tūkstošus kilometrus. A. Traubergai 1998. gadā un D. Šulcei 2001. gadā ir piešķirts Bordesholmas goda pilsoņa tituls.

Sadarbības nozīmīgumu novērtējušas ne tikai pašas pašvaldības un tajās dzīvojošās ģimenes, starp kurām šo gadu laikā izveidojušās sirsnīgas un draudzīgas attiecības, bet arī citas ārvalstu institūcijas un nevalstiskās organizācijas.

Sadraudzība Vācijas un Latvijas valstu līmenī īpaši tika novērtēta jau 2001. gada septembrī, kad Bordesholmas virsbirģermeistars Reinhards Koglins un birģermeistars Jurgens Bašs tika iekļauti Šlesvigas-Holšteinas pavalsts premjerministres delegācijas sastāvā vizītē uz Rīgu un delegācija viesojās arī Ķekavā.

Savukārt 2015. gadā Ķekavas, Bordesholmas un Gostinas (Polija) kopīgi īstenotais projekts “Partnerība Eiropā – kopējās saknes un ieguvumi” saņēma pirmo vietu Eiropas Savienības labāko projektu konkursa nominācijā „Labākais sadarbības projekts”. Šī trīspusējā projekta laikā tika meklēts kopīgais šo valstu vēsturē, valodā, kultūrā un virtuvē.

2017. gadā Vācijā fonda “Lebendige Stadt” izlsudinātajā konkursā “Dzīvotspējīgākā pilsētu sadraudzība”, izskatot 320 pieteikumus no 32 valstīm, Ķekavas un Bordesholmas sadraudzība tika īpaši uzteikta par daudzveidību un nākotnes konceptu, un ierindota piecu labāko vidū. Sadraudzība konkursā saņēma atzinības rakstu un naudas prēmiju 1000 eiro apmērā, kas tika novirzīta Ķekavas novada jauniešu iniciatīvu centra projekta “Miera balodis” turpināšanai. Šis projekts tiek īstenots sadarbībā ar Bordesholmas Rotari klubu.

Sadarbības jomas – izglītība un sociālā sfēra

Ķekavas novada un Bordesholmas pašvaldību sadarbība īstenojusies galvenokārt divos virzienos – izglītības un sociālās palīdzības jomā, pēdējos gados galvenokārt akcentējot sadarbību starp izglītības iestādēm.

Ar Bordesholmas izglītības iestādēm kontaktus uztur Ķekavas un Baložu viduskola vides un loģistikas nozarēs, nodrošinot ikgadu audzēkņiem pieredzes apmaiņas iespējas un prakses vietas. Sadarbības ietvaros notikuši vairāki skolēnu un pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni starp Bordesholmas izglītības iestādēm. Savukārt vidusskolas audzēkņiem tiek dota iespēja iepazīties ar darbu Bordesholmas uzņēmumos, bet galvenais mērķis – pilnveidot vācu valodas zināšanas. Sadraudzības gados šo iespēju kopumā ir izmantojuši vairāki simti mūsējie, kā arī daži Bordesholmas jaunieši praktizējuši Ķekavas novadā.

Šobrīd Ķekavas novada pašvaldība ar Bordesholmas pašvaldību, kas ir viens no projekta sadarbības partneriem, īsteno Eiropas Savienības skolu izglītības programmas Erasmus+ projektu, kura mērķis ir ieviest vienotas kvalitātes vadības sistēmu Ķekavas vidusskolā, Baložu vidusskolā, Daugmales pamatskolā un Pļavniekkalna sākumskolā.

Savukārt sociālā palīdzība īpaši bija nozīmīga sadraudzības pirmssākumos, kad Vācijas puse aktīvi organizēja humānās palīdzības kravas Ķekavas iedzīvotājiem. Humānā palīdzība aizsākās ar akciju – 1000 paciņas Ķekavas vidusskolas skolēniem 1992. gada decembrī. Savukārt trīs gadus vēlāk, 1995. gadā, uz Bordesholmu devās Ķekavas sociālo darbinieku grupa, lai iepazītos ar Bordesholmas sociālās stacijas darbu. Tikšanās rezultātā Ķekavā tika izveidota sociālā stacija, kuras dibinatāji bija Bordesholmas un Ķekavas pašvaldība, Bordesholmas Kristus baznīca, Ķekavas – Doles baznīca, Katlakalna baznīca un Rīgas Diakonijas centrs. Desmit gadu pastāvēšanas laikā sociālā stacija sniedza neatsveramu atbalstu Ķekavas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Arī šobrīd gada nogalēs bordesholmieši viesojas Ķekavā un pasniedz Ķekavas sociālās aprūpes centra iemītniekiem Ziemassvētku dāvanas. Šo sadraudzību laikā Bordesholmas Kristus baznīca organizēja arī kopīgas nometnes jauniešiem.

Popularizējot latviskās tradīcijas, arī vairāki kultūras kolektīvi ir viesojušies ar koncerprogrammām Borddesholmā, kā arī mūsu draugi Vācijā īpaši bijuši priecīgi apmeklēt Latvijā Dziesmusvētkus, kas ir unikāls kultūras notikums visā pasaules kontekstā.