Vēsture

Kā sākās sadraudzība?

Bija 1991. gada decembris, īsi pirms Ziemassvētkiem. Ķekavas vidusskolu apmeklēja M. Bauma kungs, pārstāvis no Ķīles dzimtenes draugu biedrības, kurš bija atvedis Latvijas bērniem Ķīlē sarūpētās Ziemassvētku paciņas. Ķekavas vidusskolas direktore I. Bīskape un vācu valodas skolotājas M. Plaude un A. Trauberga lūdza Bauma kungam kādas skolas adresi, kas būtu ar mieru sarakstīties, jo līdz Atmodai Latvijā skolēnu apmaiņa ar Rietumvāciju bija liegta.

Pēc dažām nedēļām Ķekavā pienāca ziņa, ka reālskola Bordesholmā esot izteikusi vēlmi uzsākt sadraudzību. Tā sākās sarakste.

1992. gada martā ciemos uz Ķekavu atbrauca 19 Bordesholmas reālskolas 9. klašu skolnieki un 6 pedagogi ar savu direktoru P. Millera kungu priekšgalā. Tika organizēti kopīgi pasākumi. Tika rasti jauni draugi.

Tobrīd Ķekavā vēl nav sava informatīvā biļetena, un informācija iegūstama no Bordesholmas avīzītes “Bordesholmer Rundschau”.

1992. gada novembra beigās Ķekavas vidusskolas skolēnu delegācija (20 audzēkņi) kopā ar 6 pedagogiem  ar autobusu devās uz Bordesholmu.

Decembrī  tika saņemta pirmā humānās palīdzības krava no Bordesholmas “1000 paciņas Ķekavas vidusskolas skolēniem”. Pārtikas produkti, apģērbs, mazgāšanas līdzekļi un citas preces ļoti noderēja ķekaviešiem. Ar kravu Ķekavā ieradās Bordesholmas oficiālā delegācija birģermeistara Jirgena Baša vadībā.  Šās vizītes laikā Bordesholmas pašvadības birģermeistars J. Baša kungs izteica priekšlikumu noslēgt sadraudzības līgumu starp abiem pagastiem. Šo priekšlikumu atbalstīja toreizējais Ķekavas pagasta priekšsēdētājs A. Vairoga kungs.

Humānās palīdzības kravas kļuva par vienu no apjomīgākajām, darbietilpīgākajām  un nozīmīgākajām aktivitātēm sadraudzības sākuma posmā. Vienlīdz liels prieks bija kā Bordesholmas tā arī Ķekavas iedzīvotājiem, redzot, cik vērtīgs  bija šis draudzīgās sadarbības veids.

 

Ķekavas un Bordesholmas 25 gadu sadraudzības vēsture

1992. – 1995. gads

1996. – 2000. gads

2001. – 2005. gads

2006. – 2010. gads

2011. – 2016. gads